Nezávislá kandidátka na poslankyňu

JANA GAJDOŠOVÁ

Kandidát na poslanca

Stanislav Turanec

Kandidátka na poslankyňu

ZUZANA LÚČANOVÁ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, MILÍ STRÁŇAVCI, sú za mnou štyri roky na pozícii poslanca obecného zastupiteľstva. NENAHRADITEĽNÉ SKÚSENOSTI, KTORÉ SOM ZÍSKAL, CHCEM ZÚROČIŤ AJ V ĎALŠOM VOLEBNOM OBDOBÍ. Ako poslanec som zistil, že poukazovať na veci, ktoré nie sú správne, na veci, ktoré by sa dali robiť lepšie a modernejšie, je pre isté kruhy stále neprijateľné. Na druhej strane je tu stále väčšina občanov, ktorí majú záujem na tom, aby boli Stráňavy TRANSPARENTNOU A POKROKOVOU OBCOU. Nepatrím k ľuďom, ktorí sa zľaknú prekážok a preto do týchto volieb vstupujem s ešte väčšou motiváciou a nadšením. SOM PRESVEDČENÝ, ŽE NAŠU OBEC JE MOŽNÉ POHNÚŤ DO NOVEJ DOBY a priniesť moderný spôsob riadenia so zameraním na plánovaný a komplexný rozvoj všetkých oblastí obecného života. Do týchto volieb vstupujem na kandidátnej listine Slovenskej Národnej Strany, a to predovšetkým ako KANDIDÁT NA STAROSTU OBCE a zároveň ako kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva.

KANDIDÁT NA STAROSTU

Počas posledných štyroch rokov som sa utvrdil v tom, že v našej obci nie je možné urobiť žiadne podstatné kroky bez ZMENY PRIORÍT OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. Do volieb preto nevstupujem sám, ale ako SÚČASŤ TÍMU nadšených ľudí s úprimným odhodlaním pracovať pre obec a to bez ohľadu na osobný prospech. V mojom tíme sú JANA GAJDOŠOVÁ - nezávislá kandidátka na poslankyňu, STANISLAV TURANEC – kandidát na poslanca za SNS, ZUZANA LÚČANOVÁ – kandidátka na poslankyňu za SNS. Stavajúc na mojich skúsenostiach, na postrehoch občanov, na našich nápadoch a na porovnaní s inými modernými obcami, ktoré nám boli inšpiráciou, sme zostavili náš VOLEBNÝ PROGRAM.

NÁŠ VOLEBNÝ PROGRAM

TRANSPARENTNÉ

RIADENIE OBCE

ROZVOJ OBČIANSKEJ

VYBAVENOSTI

BUDOVANIE

TURISTICKÉHO RUCHU

ROZVOJ

KULTÚRY

PODPORA

ŠPORTU

Aktuality

Poďakovanie občanom

Vážení priatelia, milí Stráňavci,

komunálne voľby 2018 sú za nami. Volebné výsledky môžu, ale aj nemusia byť prekvapením. Našu obec povedie aj naďalej aktuálny starosta a v radoch poslancov pribudne jedna jediná nová poslankyňa, inak ostáva obecné zastupiteľstvo v rovnakom zložení ako doteraz. Výsledky týchto komunálnych volieb potvrdzujú to, čo naznačili už voľby minulé, teda, že obec je rozdelená na dva, v podstate rovnako veľké tábory, tých, ktorí sú spokojní so súčasným vedením obce a tých, ktorí chcú zmenu. Zvyšok je už len záležitosťou matematiky a počtu kandidátov v tom-ktorom tábore. Komunálne voľby 2018 preto vnímam z môjho pohľadu ako úspešné, nakoľko ukázali, že polovica občanov chce naozajstnú zmenu a teda malo a má zmysel zaujímať sa o dianie v našej obci, snažiť sa prichádzať s novými nápadmi a poukazovať na záležitosti, v ktorých vedenie obce chybuje.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí neboli ľahostajní, prejavili dôveru v môj volebný program a dali mi svoj hlas. ĎAKUJEM

Zároveň chcem vyzvať každého, komu na našej obci záleží, zaujímajte sa o činnosť obce, o kroky jej vedenia, o prácu obecného zastupiteľstva. Zúčastňujte sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, pýtajte sa na to, čo vás zaujíma, hovorte o tom s čím nie ste spokojní, nebojte sa prejaviť svoj názor. Jednoducho buďte aktívni, lebo každý môže priložiť ruku k dielu a verím, že spoločne môžeme dosiahnuť to, aby Stráňavy boli naozaj obcou pre všetkých.  

Sú Stráňavy transparentnou obcou? - druhá časť

V tomto texte chcem načrtnúť zásadný rozpor medzi mojou predstavou riadenia obce a stavom, ktorý je aktuálny v súčasnosti. Konkrétne sa budem pohybovať v oblasti hospodárenia s obecným rozpočtom. V oblasti zadávania zákaziek je nevyhnutné, aby proces výberu dodávateľov bol čo najtransparentnejší, aby boli dodržané všetky zákonné postupy a aby bolo zabránené možnosti vzniku konfliktu záujmov. Nie som presvedčený, že práve ku poslednému bodu je pristupované s dostatočným dôrazom.

Čítať ďalej: Sú Stráňavy transparentnou obcou? - druhá časť

Sú Stráňavy transparentnou obcou? - prvá časť

Vážení občania, rád by som sa vyjadril ku z môjho pohľadu najdôležitejšiemu bodu nášho volebného programu. Transparentné a otvorené riadenie považujem za absolútny základ pri rozvoji našej obce. Bez jeho dôsledného napĺňania nie je možné zabezpečiť čo najlepšie hospodárenie s obecnými prostriedkami. Nechám na občanoch nech posúdia, či je možné považovať riadenie našej obce za transparentné.

Čítať ďalej: Sú Stráňavy transparentnou obcou? - prvá časť

Projekt revitalizácie pamätného miesta Bojisko

Jedným z bodov nášho volebného programu je aj úprava pomníka „Bojisko“ pri vjazde do našej obce. Toto miesto síce neleží priamo v našom katastri, no napriek tomu je dlhé roky vnímané ako pomyselná vstupná brána do Stráňav. Jedná sa o spomienkové miesto na kruté boje druhej svetovej vojny, ktoré prebiehali v chotári našej obce, predovšetkým na vrchu Polom a v širšom okolí. Toto dielo bolo vybudované pred dlhými rokmi a dnes je z neho žiaľ už len zanedbané torzo.

Čítať ďalej: Projekt revitalizácie pamätného miesta Bojisko