Aktuality

Reakcia na posledné vydanie Stráňavských zvestí 03/2018

Milí priatelia,

rozhodol som sa reagovať na posledné vydanie Stráňavských zvestí. Stráňavské zvesti sú periodikom, ktoré by malo prinášať informácie zo života v našej obci. Ich výroba je financovaná z rozpočtu obce a preto by podľa môjho názoru mali informovať všestranne a objektívne. Čo sa týka samotného obsahu, ten pokrýva základné informácie a nedovolím si v túto chvíľu hodnotiť kvalitu obsahu ani jeho šírku, keďže nie je vytvorená redakčná rada, ktorá by fungovala na pravidelnej báze.

Pri čom sa však chcem pozastaviť sú pravidelné úvodníky starostu obce. Keďže aktuálne číslo sa nesie v totožnom duchu ako všetky vydania v posledných rokoch, budem brať to posledné ako vzorové.

Pri všetkom pochopení pre potrebu starostu obce prezentovať svoje budovateľské úspechy (čo je pochopiteľné) musím konštatovať, že ja osobne vnímam tieto úvodníky ako až príliš jednostranný pohľad na dianie v obci. Žiaľ, aj keď so mnou budú niektorí ľudia nesúhlasiť, vnímam tieto literárne skvosty ako glorifikáciu vlastnej osoby a priestor na potencionálnu obranu pred každým, kto by si dovolil akýmkoľvek spôsobom spochybňovať kroky vedenia obce.

Čítať ďalej: Reakcia na posledné vydanie Stráňavských zvestí 03/2018

Komu vadí zverejnenie záznamu z Obecného zastupiteľstva na youtube?

Vážení priatelia,

tak ako som prezentoval počas posledných komunálnych volieb, jednou z hlavných priorít mojej činnosti pre obec je dozeranie na to, aby Stráňavy boli riadené transparentne, tak, aby bol každý občan čo najlepšie informovaný o dianí v obci a o rozhodovaní ním volených zástupcov.

V duchu tejto myšlienky som pristúpil k naplneniu jedného z mojich volebných bodov. Dňa 19.12.2018 sa konalo prvé pracovné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Stráňavy (ustanovujúce zasadnutie v tomto prípade nepočítam). Rozhodol som sa, že zo všetkých nových zasadnutí OZ budem vyhotovovať videozáznam a tento bude v neupravovanej podobe zverejnený na stránke youtube.com. Jedine týmto spôsobom je totiž možné zabezpečiť priamu kontrolu občanov nad nimi volenými zástupcami. Zároveň je tým zabezpečené, že nebude dochádzať k chybám v zápisniciach zo zasadnutí OZ. 

Preto som teda na predmetné zasadnutie priniesol kameru a začal nahrávať samotný priebeh zasadnutia. O tejto skutočnosti som informoval všetkých prítomných. Nečakal som však, aká vlna odporu sa zdvihne a to predovšetkým zo strany starostu obce, Ing. Jozefa Papána (predovšetkým išlo o zverejnenie na youtube).

Čítať ďalej: Komu vadí zverejnenie záznamu z Obecného zastupiteľstva na youtube?

Poďakovanie občanom

Vážení priatelia, milí Stráňavci,

komunálne voľby 2018 sú za nami. Volebné výsledky môžu, ale aj nemusia byť prekvapením. Našu obec povedie aj naďalej aktuálny starosta a v radoch poslancov pribudne jedna jediná nová poslankyňa, inak ostáva obecné zastupiteľstvo v rovnakom zložení ako doteraz. Výsledky týchto komunálnych volieb potvrdzujú to, čo naznačili už voľby minulé, teda, že obec je rozdelená na dva, v podstate rovnako veľké tábory, tých, ktorí sú spokojní so súčasným vedením obce a tých, ktorí chcú zmenu. Zvyšok je už len záležitosťou matematiky a počtu kandidátov v tom-ktorom tábore. Komunálne voľby 2018 preto vnímam z môjho pohľadu ako úspešné, nakoľko ukázali, že polovica občanov chce naozajstnú zmenu a teda malo a má zmysel zaujímať sa o dianie v našej obci, snažiť sa prichádzať s novými nápadmi a poukazovať na záležitosti, v ktorých vedenie obce chybuje.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí neboli ľahostajní, prejavili dôveru v môj volebný program a dali mi svoj hlas. ĎAKUJEM

Zároveň chcem vyzvať každého, komu na našej obci záleží, zaujímajte sa o činnosť obce, o kroky jej vedenia, o prácu obecného zastupiteľstva. Zúčastňujte sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, pýtajte sa na to, čo vás zaujíma, hovorte o tom s čím nie ste spokojní, nebojte sa prejaviť svoj názor. Jednoducho buďte aktívni, lebo každý môže priložiť ruku k dielu a verím, že spoločne môžeme dosiahnuť to, aby Stráňavy boli naozaj obcou pre všetkých.  

Sú Stráňavy transparentnou obcou? - druhá časť

V tomto texte chcem načrtnúť zásadný rozpor medzi mojou predstavou riadenia obce a stavom, ktorý je aktuálny v súčasnosti. Konkrétne sa budem pohybovať v oblasti hospodárenia s obecným rozpočtom. V oblasti zadávania zákaziek je nevyhnutné, aby proces výberu dodávateľov bol čo najtransparentnejší, aby boli dodržané všetky zákonné postupy a aby bolo zabránené možnosti vzniku konfliktu záujmov. Nie som presvedčený, že práve ku poslednému bodu je pristupované s dostatočným dôrazom.

Čítať ďalej: Sú Stráňavy transparentnou obcou? - druhá časť