Vaše nápady

Vážení spoluobčania, na týchto stránkach som vám predostrel volebný program, s ktorým sa chcem uchádzať o vašu dôveru. Som si však vedomý toho, že jeden človek nemôže vedieť o všetkom a že v obci je ešte veľa vecí, ktoré vyžadujú riešenie. Komunikácia a spätná väzba od občanov je tak základným predpokladom úspešného riadenia obce. Bol by som preto veľmi rád, keby každý, kto má dobrý nápad ako zlepšiť fungujúce veci, alebo kto príde s úplne novou myšlienkou neváhal a podelil sa o svoje nápady so mnou a s ostatnými v diskusii pod článkom. Každý dobrý a zrealizovateľný nápad zaradím do môjho programu.

 

Vaše nápady:

Vybudovanie bowlingovej dráhy - manželia Harmečkovci

Zaujímavý nápad využiť bývalé výrobné priestory pri bytovke pod polomom alebo priestory bývalej školskej jedálne na vybudovanie bowlingovej dráhy. Realizácii tohto zaujímavého nápadu bránia predovšetkým veľmi vysoké náklady na zariadenie a na úpravu priestorov. Napriek tomu, že momentálne je vybudovanie bowlingovej dráhy z finančného hľadiska nereálne a rovnako obec musí prioritne riešiť dôležitejšie veci, nič nebráni tomu, vrátiť sa k tomuto nápadu neskôr.

Vykolíkovanie hrobových miest na novom cintoríne - Miroslav Milo

Problémom na našom novom cintoríne je občasné chaotické kopanie a usporiadanie nových hrobov. Čoraz častejšie sú medzery medzi hrobami rozdielne, niekde je medzera skoro meter, niekde sa nedá pomedzi hroby ani prejsť. Navrhujem jednoduché riešenie a to dopredu presne vytýčiť a vykolíkovať hrobové miesta. Okrem praktickej stránky sa zlepší aj celkový vzhľad nového cintorína. Reálne je tiež základné vybetónovanie hrobových miest dopredu. Občan by potom zaplatil len jednorázový poplatok rovnajúci sa výrobným nákladom. Príprava hrobového miesta by samozrejme prebiehala s dôrazom na kvalitné prevedenie.

Oddychové miesto a mini lanová dráha pre deti - Ján Ožvoldík

Výborný a ľahko zrealizovateľný nápad na skultivovanie priestoru pri bytovke nad družstvom (priestor medzi vedľajšou cestou od družstva a hlavnou cestou ku múzeu). Kultivácia by zahŕňala úpravu terénu, osadenie lavičiek, pieskoviska, mini lanovej dráhy. Verím, že tento nápad sa dá zrealizovať rýchlo, s relatívne malými nákladmi a s veľkým prínosom ku skrášleniu obce a rozšíreniu možností oddychu v obci.

 

 

FacebookYoutubeTwitter

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line